DIALOG AFASI

App til visuell støtte i nærkommunikasjon for personer med afasi. 

HMS artikkelnummer 207361 

DIALOG AFASI er en moderne plattform for direktekommunikasjon mellom bruker og kommunikasjonspartner i den nære og personlige samtalen.  Gode verktøy for å finne bilder. søke i kart og tegne.

Temavalg i dialogen sammen med bruker.

Enkel tilpasning under samtalen.

Utviklet for personer med afasi og deres samtalepartnere.

 

DIALOG AFASI gir mulighet til dialog på en enkel  og intuitiv måte ved hjelp av symboler og bilder som uttrykk. Nye symboler kan lages. Du kan bruke egne bilder, tegninger, tekst eller bruke Widget symbolene.

Du kan hente opp foto fra iPaden, du kan bruke Googlemap og hente kartutsnitt og markere og tegne på disse. Det er også mulig å tegne på frihånd med farger.

Setninger kan spares til senere gjenbruk. 

 

Appen baserer seg på Talking Mats.