MOBILIZE ME app.

App som visualiserer hverdagens struktur med bilder og tidsmarkør.

HMS artikkelnr.: 201912

MOBILIZE ME er utviklet for personer med kognitive funksjonsnedsettelser som f.eks. ADHD og autisme, hvor det er behov for deling av informasjon med deres støttepersoner.

 

MOBILIZE ME er en app som kan kjøres på iPad med iOS 7 eller Android tablets med oppløsning 1024x768. Appen lastes ned og benyttes med brukernavn og passord.  Brukeren har sin egen versjon mens støttepersoner har adgang til å redigere og dele informasjon.

Brukeren får sin dag og sin uke ( om ønskelig) opp på sin iPad ( blå visning). Her er strukturen tydelig med hovedaktiviteter som kan deles opp i delaktiviteter med bilde og notater. Brukeren kan krysse av for utført og det kan knyttes en tidsnedteller til hver delaktivitet.

Støttepersoner legger inn aktivitteene i planleggingsmodulen (lilla  visning) og bruker egne bilder eller symboler. Det er også svært enkelt å hente bilder fra Google direkte inn i appen. Flere støttepersoner kan redigere for den samme brukeren. Det er i planleggingsmodulen man lager struktur og rutiner for brukeren.