MOBILIZE ME

Tids- og planleggingsapp

HMS artikkelnr.: 201912

Erfaringer viser at Mobilize Me hjelper til å styrke brukerens evne til å bli mer selvstendig, skaper sammenheng og stabile rammer, motvirker stress i brukerens hverdag samt styrker samarbeidet mellom brukerens støttepersoner. 

Mobilize Me er et tids- og planlegginghjelpemiddel som er utviklet for personer med forskjellige kognitive funksjonsnedsettelser og er en støtte for de som har behov for en strukturert og visualisert hverdag. Det er en applikasjon som kan brukes både på smartphone og nettbrett.

Slik fungerer Mobilize Me:

ï Hovedpersonen har en brukermodul mens støttepersoner har en planleggingmodul knyttet til den enkelte brukeren.

ï Brukeren får sin dag og uke tydelig presentert i hovedaktiviteter, som kan deles inn i underaktiviteter med bilder og notater for mer utfyllende informasjon og støtte.

ï Alarm på start- og sluttid og en visuell tidsmarkør kan aktiveres til alle aktiviteter hvilket gjør at brukeren får en større forståelse av tid.

ï Brukeren kan kvittere på utførte aktiviteter.

ï Støttepersonen har tilgang til flere enn 20 000 piktogrammer, direkte bildesøk på Google og mulighet for ubegrenset bruk av egne bilder hvilket bidrar til optimal visuell støtte for brukeren.

 

ï Aktiviteter kan gjenbrukes eller legges i maler hvilket gjør at planleggingen går raskt og effektivt.