COGNIKALL

Tilkalle hjelp på en enkel måte.

HMS artikkelnr.: 025754 

COGNIKALL er på størrelse med en mobiltelefon, men har ikke noe fullverdig tastatur. Man kan ved et enkelt trykk tilkalle hjelpe. Ringer da en annen telefon og det opprettes en samtale.

COGNIKALL passer for personer som har behov for å tilkalle hjelp på en enkel måte.

For mange kan tryggheten ved å vite at de kan få tak i noen hjemme, være tilstrekkelig for at de skal tørre å bevege seg utenfor hjemmet.

COGNIKALL er enkel å betjene ved at man kan tilkalle hjelp ved å trykke på en knapp. Når alarmen blir aktivert sendes det en SMS-melding eller det opprettes en samtale til en annen telefon. På denne måten kan hovedpersonen komme i kontakt med pårørende eller andre omsorgspersoner når vedkommende haar behov for assistanse. COGNIKALL er med på å øke brukerens frihet og evne til egenmestring og selvstendighet, ved at han eller hun kan føle seg trygg på å gjøre ting på egenhånd uten hjelp eller tilsyn av pårørende eller andre omsorgspersoner.