Hjelpemidler

Tale og språk mennesker imellom. Nærkommunikasjon og elektronisk kommunikasjon med datamaskiner og mobiltelefoner. Egenaktivert varsling og automatisk varsling.


Tale og språk mennesker imellom. Nærkommunikasjon og elektronisk kommunikasjon med datamaskiner og mobiltelefoner. Egenaktivert varsling og automatisk varsling.

Tid er abstrakt og vanskelig å forholde seg til.
Strukturen i systemer og menyer kan synes uoversiktlige.
Geografisk orientering likeså.


Tid er abstrakt og vanskelig å forholde seg til.
Strukturen i systemer og menyer kan synes uoversiktlige.
Geografisk orientering likeså.

Påminning og hjelp til å huske navn og rekkefølge, steder og hendelser


Påminning og hjelp til å huske navn og rekkefølge, steder og hendelser