COGNITASS Instruksjonsvideo for assistentweb

COGNITASS er programvare for kommunikasjon, tidsforståelse og struktur. For at COGNITASS skal bli et nyttig og hensiktsmessig hjelpemiddel for brukeren må innholdet i programmet tilpasses.  Det kan gjøres av pårørende og omsorgspersoner ved hjelp av en web løsning som vi kaller Assistenten.  I denne filmen viser vi fremgangsmåten for redigering og eksempler på innhold i COGNITASS som du kan gjøre fra fra din egen datamaskin. du trenger ingen spesiell programvare på din maskin for å gjøre dette, kun en nettleser.