Knut (27)

Har en utviklingshemning og kan ikke lese eller skrive, men han er veldig interessert i datautstyr. Knut har berøringsskjerm til betjening. Når han får en e-post leser maskinen den høyt for han. Han svarer ved hjelp av ferdige setninger og ord som han har tilgjengelig på skjermen.

Det viktigste for Knut er at han får oversikt over dagen sin, og blir minnet om aktiviteter han skal ta del i. Både kommunehelsetjenesten og arbeidsstedet kan legge inn beskjeder og aktiviteter. Det forenkler informasjonsflyten hvis en assistent har blitt syk eller en avreise er utsatt. De logger seg på websiden og legger beskjeden inn. Så får Knut beskjeden opp på skjermen, trykker på den og får den lest opp.