Håkon (44)

Har vært utsatt for en trafikkulykke. Han ble påført en alvorlig hjerneskade. Han har afasi (talevansker) og bruker rullestolen til forflytninger. Med halvsidig lammelse og uten dataerfaring, var det viktig at Håkon fikk en berøringsskjerm til betjening, så han kan trykke direkte på valgene sine.

Håkon har fått god oppfølging av logopeden sin i innlæringsfasen.

Nå kan han motta og svare på e-post. Han surfer på nettet og han sjekker fuglenavn i albummet sitt. All tekst i programmet kan leses høyt.

Håkon bor litt utenfor allfarvei, og er glad for igjen å ha fått kontakt med gamle kamerater. Det er lettere for alle parter å kommunisere på mail siden Håkon ikke lenger kan snakke selv.