Anita og CognITass

Anita er 29 år og utviklingshemmet. Hun er en sosial og aktiv jente, men hennes største begrensning for å kunne leve et selvstendig liv, har vært dårlig språk og manglende tidsbegrep.

Utfordringene ble større og begrensningene mer merkbare da hun flyttet for seg selv for om lag ni år siden. Hun prøvde flere boformer, men på grunn av stadig skifte av omsorgsarbeidere, fungerte det dårlig: Å vite hva du vil si, men ikke bli forstått, er svært frustrerende. Det er like ille å vite hva som skal skje, men ikke når det skal skje. Hva hjelper det at omsorgsarbeidere sier at de kommer "om fem minutter", "snart" eller "klokka fem", eller vite at du skal være med på noe artig om to timer, når du ikke forstår hvor mye du rekker å gjøre på den tiden? Det ble etter hvert utrolig mange telefoner til oss foreldre for å holde rede på tid, samt fungere som tolk til hjelpere.

Anita har prøvd mange hjelpemidler opp gjennom årene som for eksempel talemaskin, pictogram, vanlig datamaskin og kommunikasjonstavle.
Men det var først da hun skulle skifte ut den gamle datamaskinen, at Anitas verden ble totalt forandret takket være CognITass! Allerede første gang vi leste brosjyren for dette hjelpemidlet, skjønte vi at det var et blinkskudd i forhold til Anitas behov.

Vi var på opplæring og hun fikk CognITass 20. januar 2006. Dette ble en merkedag for både Anita og oss, og vi har begynt en ny tidsregning: før og etter CognITass!

Nå kan hun selv følge med på klokka og på dagplanen, og hun ser både hva som skal skje og når det skal skje. Taleboka (les høyt-funksjonen) og bruken av bilder og symboler kombinert med tekst er uvurderlig for henne. Hun kan også både sende og motta beskjeder pr. mail og få dem opplest.

Hvis det er noe hennes hjelpere eller venner ikke forstår, kan hun vise dem dagplanen eller skrive enkle beskjeder. Anita har kun hatt hjelpemidlet i ca. tre måneder, men vi er ikke i tvil: CognITass er "the missing link" for Anitas fungering. Vi ser utrolig mange muligheter framover til å utvide bruken for å øke Anitas selvstendighet enda mer. 

Stor takk til Grethe på Hjelpemiddelsentralen som fant ut at CognITass kunne være aktuelt for Anita, og stor takk til alle i Cognita for all hjelp og støtte til opplæring, drift og videreutvikling av CognITass! Dere har alle bidratt til at Anita, og vi foreldre, har fått et bedre liv.  

Bodø 10. mai 2006 - Berit Westeng Sveen