Gled deg - GRID3 er her på norsk!

Vi er begeistret over den nye Grid3. Her er det enkelt å tilpasse og tilrettelegge, enten direkte på maskinen eller ved fjernredigering.

Vi har lagt inn mange nye ferdige oppsett og for barna er Interaktiv læringen god introduksjon til symbolkommunikasjon.

For de litt mer erfarne barna er symbolkommunikasjon for e-post og SMS viktig.

Mange kjenner symbolprat A og B og nå kommer også Symbolprat C og D med kjerneordforråd og verbmorfologi.

For de voksne som kan bruke tekst øker hastigheten betraktlig med den nye setningsprediksjonen. Her starter du med de mer enn 3000 ferdige setningene som allerede er lagt inn og supplerer med nye setninger etterhvert som de skrives.

En funksjonell Facebook betjening og bruk av smarttelefon vil også mange glede seg over.

Du kan laste ned en prøvelisens fra Produktsiden Grid3 - http://www.cognita.no/produkt/21.