Anskaffe

Du kan bestille produktet og få leveranse hjem til deg.
Artikkel nr 18715 JOUSE 2 kr 18 437 (inkl. mva) Kjøp
Du kan leie produktet ved å betale månedsleie over 1, 2 eller 3 år. Du blir eier av det når avtalt leieperiode er ute. Du kan avslutte leieforholdet når du vil etter 6 måneder mot et avbruddsgebyr på 3 månedsleier.
Artikkel nr 18715 JOUSE 2 1 år - leie pr. måned kr 1 578 Leie
2 år - leie pr. måned kr 789 Leie
3 år - leie pr. måned kr 526 Leie
Du kan søke om å få produktet gratis til utlån gjennom NAV. Det er knyttet retningslinjer til §§ 5-7 i Lov om Folketrygd som må oppfylles for at utlån kan skje. Les mer om retningslinjer og last ned søknadsskjemaet her. Du må beregne å skaffe utdypende dokumentasjon for behovet.
Artikkel nr 18715 JOUSE 2
HMS artikkelnummer 155273
Søknadsskjema